Devize Constructii

Devize constructii si instalatii, Deviz general

Antemasuratori, Deviz General, Deviz oferta , NR – uri, NCS – uri, Situatii de lucrari, Rest de executat, Grafice de plati, Analize de pret

Devize constructii si instalatii, Deviz general


  •  antemasuratori in urmatoarele faze de proiectare :
                                           –  studiu de fezabilitate ( S.F. )
                                           – proiect tehnic de executie ( P.T.)
                                           – detalii de executie ( D.D.E.)
 
  • elaborare deviz general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii la constructii civile si industiale, drumuri, poduri, retele de utilitati, etc,  aferente:
                                         – licitatiilor publice si private
                                         – obtinerii de credite bancare
                                         – proiectelor de finantare din fonduri europene nerambursabile

 

  • elaborare oferte tehnico-financiare ( devize oferta ) pentru licitatii publice si private, obtinerea de credite bancare, obtinere de finantare din fonduri europene nerambursabile:
                                –  centralizatorul pe obiectiv
                                –  centralizatorul  pe obiecte
                                –  liste cu cantitati de lucrari  (deviz oferta ron sau valuta)
                                –  liste cu cantitati de echipamente, utilaje cu montaj si dotari
                                –  extrase resurse de materiale
                                –  extrase resurse forta de munca
                                –  extrase resurse utilaje
                                –  extrase resurse transport
                                –  graficul de realizare a obiectivului
 

 

  • intocmire  note  de reducere ( NR ) si note de comanda suplimentara ( NCS ), pe baza devizelor existente

 

  • intocmire  situatii de lucrari pe baza atasamentelor primite din santier, prin incadrarea lucrarilor executate in articole de deviz existente

 

  • intocmire deviz cu rest de executat  in orice etapa a lucrarii

 

  • intocmire grafice de plati prin corelarea cu graficul de executie

 

  • intocmire analize de pret aferente:
                                            – categoriilor de lucrari cu pondere valorica ridicata pentru a se lua in calcul toate cheltuielile directe si indirecte (pret material, pierderi material, material marunt, variatie pret, variatie curs valutar, manopera, utilaj, transport, indirecte, profit, os etc.)
                                       – echipamentelor, utilajelor si dotarilor

 

 Sursa: www.devizoferta.ro

 

One Response to Devize Constructii

Leave a Reply

Text Widget

Documentatii de participare la licitatii publice si private, deviz general, deviz oferta, devize constructii, antemasuratori, liste de cantitati, nr-uri, ncs-uri, situatii de lucrari, rest de executat, grafic de plati, preturi materiale de constructii

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com