Fonduri Europene 2017

Fonduri europene 2016  

Serviciile de bază oferite, se prezinta etapizat pe doua mari categorii denumite generic 

FONDURI EUROPENE 2016

“ACCESARE”  

Elaborare studiu de prefezabilitate Fonduri europene 2016  

 • Piese scrise : Încadrarea și stabilirea eligibilitătii societatii și a proiectului, date generale, necesitatea investitiei, oportunitatea investitiei, scenarii tehnico-economice, date privind amplasamentul si terenul, costul estimativ al investitiei, avize si acorduri de principiu
 • Piese desenate : Plan de amplasare în zonă (1:25.000 – 1:5.000), Plan general (1:2.000 – 1:500)

 

Elaborare studiu de fezabilitate Fonduri europene 2016 

 • Piese scrise: date generale, informatii generale privind proiectul, costurile estimative ale proiectului cu detaliere pe structura devizului general, analiza cost-beneficiu, sursele de finantare ale investitiei, estimări privind forta de muncă ocupată prin realizarea investitiei, principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei, avize şi acorduri de principiu
 • Piese desenate: Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000). Plan general (1: 2000 – 1:500). Planuri şi sectiuni generale de arhitectură, rezistentă, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitătilor ce concură la realizarea proiectului. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

 

Elaborare plan de afaceri Fonduri europene 2016 

 • Date generale privind solicitantul, descrierea activitatilor curente ale beneficiarului, analiza de piata, prezentarea proiectului, politica de personal, etc.

 

Elaborarea schemei financiare si intocmirea anexelor financiare in conformitate cu ghidul solicitantului aferent masurii pentru care se solicita finantare

 • Prognoza veniturilor, prognoza cheltuielilor, flux de numerar, indicatori financiari

 

Intocmirea cereri de finantare Fonduri europene 2016 

 • Cererea de finantare si anexele aferente acesteia se vor intocmi in conformitate cu procedurile aplicabile masurii/submasurii in care se incadreaza proiectul

 

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu, inclusiv al studiului de impact

 • Memoriu pentru obtinerea Autorizatiei de Mediu, inclusiv studiu de impact

 

Realizarea evaluarii terenurilor si al imobilelor care urmeaza a fi achizitionate, inclusiv expertiza tehnica asupra imobilelor

 • Acestea se vor realiza de catre un evaluator ANEVAR autorizat, serviciu conex oferit prin partenerii nostri

 

Pregatirea si depunerea dosarului de finanțare  Fonduri europene 2016 

– Asistenta privind intocmirea documentatiei necesare semnarii contractului de finantare si depunerea tuturor documentelor solicitate de Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar, in conformitate cu cerintele administrative specifice, in vederea semnarii contractului de finantare. Dupa caz, depunerea documentatiei se va realiza atat online cat si in format printat.

 

 

“IMPLEMENTARE”

Intocmirea dosarelor de achizitiiFonduri europene 2016 

 • Dezvoltarea unei proceduri de achizitii publice si/ sau consultanta privind pregatirea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice (stabilirea procedurii aplicabile, publicare anunt, intocmire/ revizuire documentatie pentru achizitii, asistenta pe parcursul procesului de selectie a ofertelor, asigurarea completitudinii dosarului de achizitie).

 

Consultanta in vederea atribuirii serviciilor de proiectare  Fonduri europene 2016 

 • Elaborarea contractului de proiectare si anexele acestuia din punct de vedere tehnico-economic.
 • Intocmirea detaliata a DEVIZELOR – MARTOR si a analizelor de pret aferente operatiunile care implica costuri ridicate, pentru a se lua in calcul toate cheltuielile directe si indirecte (pret material, pierderi material, material marunt, variatie pret, variatie curs valutar, manopera, utilaj, transport, indirecte, profit, os etc.)

 

Elaborare de proceduri si instrumente pentru eficientizarea de management ale proiectului

 • Vizita la sediul clientului si intalniri cu echipa de management, elaborarea unui manual de proceduri, evaluare/ elaborare de instrumente specifice, instruirea cu privire la utilizarea instrumentelor furnizate.

 

Monitorizare si diagnoza stadiu implementare proiect  Fonduri europene 2016 

 • Monitorizarea proiectului pe durata implementarii lui, prin verificarea stadiul realizarii activitatilor si a indicatorilor asumati prin proiect, a documentelor justificative pe baza carora se vor intocmi cererile de rambursare si intocmirea un raport privind constatarile facute. Oferirea de solutii pentru proiecte cu urmatoarele tipuri de dificultati in implementare: intarzieri in derularea activitatilor fata de graficul initial, risc de intarziere in depunerea cererilor de rambursare, risc de intarziere a cheltuirii sumelor acordate cu titlu de prefinantare sau alte asemenea riscuri ce pot duce la rezilierea contractului de finantare din motive imputabile beneficiarului.

 

Intocmirea / verificarea cererilor de rambursare  Fonduri europene 2016 

 • Intocmirea dosarului cererii de rambursare SAU verificarea dosarelor cererilor de rambursare intocmite de client (cererea de rambursare, raport de progres, si celelalte anexe) si elaborarea unui raport de analiza cu recomandari

 

Asistenta in relatia cu Autoritatea de Management  Fonduri europene 2016 

 • Asigurarea unei legaturi constante cu Autoritatea de Management / Organismul Intermediar prin intocmirea documentelor necesare comunicarii cu autoritatile, precum: notificari, acte aditionale de modificare a contractului, redactarea raspunsurilor la comunicarile Autoritatii, etc.

 

Comments are closed.

Text Widget

Documentatii de participare la licitatii publice si private, deviz general, deviz oferta, devize constructii, antemasuratori, liste de cantitati, nr-uri, ncs-uri, situatii de lucrari, rest de executat, grafic de plati, preturi materiale de constructii

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com